montaż szamba

montaż szamba, zbiornik na deszczówkę i gnojowicę

Montaż szamba bezodpływowego może być przeprowadzony samodzielnie, zgodnie z instrukcją albo przez specjalistów, którzy są do Państwa dyspozycji. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia tego procesu, warunki jakie należy spełnić oraz wszystko to, co warto wiedzieć na temat montażu.

Standardowe procedury ustawiania zbiorników

Zrób wykop dla zbiornika w kształcie litery T. Szerokość i długość dołu powinna wynosić z kazdej strony o 0,5m więcej od rozmiarów osadzanego zbiornika.

Na dnie wykopu usyp warstwę żółtego piasku o grubości od 30 do 40 cm.

Teraz na usypanej warstwie pisaku ostrożnie osadź zbiornik.

Nastepnie zasyp zbiornik do jego połowy piaskiem. Proces zasypywania musi być jednostajny tak aby wokół zbiornika została usypana równa warstwa piasku.

Teraz należy wykonać betonową płytę o grubości min. 15 cm. Płyta będzie chronić zbiornik w przypadku jego najechania samochodem.

Na dnie wykopu i wokół zbiornika nie może być żadnych ciężkich przedmiotów, ani ostrych kamieni, które mogłyby uszkodzić zbiornik !!!

informacje ogólne
 • Zbiornik na ścieki powinien być usytuowany zgodnie z wymogami prawa budowlanego, przy uwzględnieniu minimalnych odległosci od studni, granic działek i budynków mieszkalnych.
 • Nie należy umieszczać zbiornika na wewnętrznej, może to doprowadzić do zniszczenia zbiornika.
 • Zbiornik jest konstrukcją samonośną.
 • Montaż w gruncie nie wymaga fundamentów i obmurowań.
 • Głębokość montażu zbiornika od pow. grunku do miejsca, gdzie znajduje się dopływ ścieków nie może być większa niż 0,5 m.

Przekroczenie tych parametrów powoduje utratę gwarancji.

Lokalizacja i posadowienie

Wybierając miejsce, w którym zostanie zamontowany zbiornik, warto wziąć pod uwagę przede wszystkim odległość od budynku – powinna ona być jak najmniejsza, bowiem przy większych odległościach może dochodzić do oziębiania ścieków, a w dłuższej perspektywie zmniejszenia drożności rury. Konieczne jest również umieszczenie zbiornika w takim miejscu, aby dostęp do niego i, co za tym idzie, jego opróżnianie, nie było w żaden sposób utrudnione. Ponadto konieczne jest utrzymywanie odpowiednich odległości zbiornika od innych elementów znajdujących się na działce – 15 metrów od ujścia wody pitnej, czy odległość od rurociągów z gazem oraz przewodów elektrycznych (1 do 1,5 metra).

Zanim rozpoczniemy prace montażowe, należy zapoznać się z instrukcją i postępować zgodnie z zawartymi w niej podpunktami – tylko dzięki temu będziemy mogli osiągnąć satysfakcjonujący nas efekt i nie doprowadzić do sytuacji, w której zbiornik okaże się nieefektywny. Podstawą jest znalezienie odpowiedniego miejsca, które będzie stabilne i nienarażone na dodatkowe obciążenia, jakie mogłyby uszkodzić zbiornik. Po znalezieniu odpowiedniego miejsca usuwamy z niego wszelkie elementy mogące przeszkadzać nam w pracach montażowych.

Podczas wykonywania wykopu, konieczne jest zadbanie o to, by jego boki były odpowiednio zabezpieczone przed osuwaniem się ziemi – jest to szczególnie istotne w przypadku mało stabilnych gruntów. Wykopując dół dbamy o to, aby jego głębokość była odpowiednio dopasowana do parametrów zbiornika, który zostanie zamontowany – po osiągnięciu tego celu można wstawić zbiornik, wypoziomować go i połączyć z wszelkimi elementami instalacji. Szczegółową kolejność działań oraz prace, jakie należy wykonać, znajdziecie Państwo poniżej, jednak w każdym przypadku konieczne jest korzystanie z instrukcji – tam wszelkie informacje są dokładniejsze i pozwalają uniknąć jakichkolwiek błędów.

instrukcja montażu szamba ekologicznego
 • Wykop pod zbiornik musi być szerszy o minimum 1 m od średnicy zbiornika. Celem zapewnienia dostępu do dolnych ścian zbiornika podczas zakopywania.
 • Głębokość wykopu pod zbiornik powinna uwzględniać ukształtowanie terenu (spadki terenu), powinna być zwiększona o 0,5 m.
 • W przygotowanym wykopie nie powinny znajdować się żadne przedmioty mogące uszkodzić zbiornik.
 • Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 0,3 m.
 • Ustawić zbiornik w wykopie, tak aby króciec wlotowy był na odpowiedniej głębokości.
 • Wypoziomować zbiornik.
 • Napełnić zbiornik wodą do wysokości ok. 1/4 wysokości, obsypać piaskiem do poziomu lustra wlanej wody i zagęścić piasek wypełniający wykop.
 • Napełnić zbiornik wodą do wysokości ok. 1/2 wysokości, obsypać piaskiem do poziomu lustra wlanej wody i zagęścić piasek wypełniający wykop.
 • Napełnić zbiornik wodą do wysokości ok. 3/4 wysokości, obsypać piaskiem do poziomu lustra wlanej wody i zagęścić piasek wypełniający wykop.
 • Podłączyć instalację doprowadzającą ścieki do zbiornika.
 • Zasypać wykop do poziomu gruntu (na powierzchni zbiornika nie może być więcej niż 0,5 m gruntu).
 • Zamontować pokrywę włazu zbiornika.
W promieniu 3m od zbiornika licząc od krawędzi zbiornika nie powinny znajdować się żadne drogi.

Jeśli zbiornik trzeba osadzić głębiej niż 0,5m poniżej gruntu to należy przesklepić betonem. Płyta betonowa powinna być szersza od zbiornika, co najmniej 1m. aby ciężar płyty nie spoczywał na zbiorniku tylko na gruncie po obu stronach gruntu.

sprawdzanie szczelności zbiornika

Zanim prace dobiegną końca konieczne jest skontrolowanie szczelności zbiornika – musimy mieć pewność co do tego, że z jego wnętrza nie wydostaną się ścieki oraz inne substancje, niebezpieczne dla środowiska. W przypadku pojawienia się takich problemów, których głównymi winowajcami są najczęściej uszczelki, aby wyeliminować ryzyko niepowodzenia wystarczy sprawdzić działanie kanalizacji wewnętrznej – poprzez wypuszczenie wody. Jeżeli nie będzie dochodziło do przecieków, możemy być pewni, że montaż przebiegł prawidłowo.

montaż, a trudne warunki

Chociaż montaż zbiorników bezodpływowych uważany jest za mało skomplikowany, nie zawsze proces ten okazuje się tak prosty i szybki, jak można by się tego spodziewać. Wynika to z trudnych warunków gruntowych, które wymagają od nas zmodyfikowania działań oraz zastosowania dodatkowych zabezpieczeń. Bardzo częstym problemem, z którym należy sobie poradzić, jest wysoki poziom wód gruntowych – tutaj niezbędne okazuje się wykonanie podsypki z suchego betonu oraz zastosowanie dodatkowego dociążenia w postaci gruntu rodzimego. Dzięki temu zbiornik nie będzie przemieszczał się ku powierzchni. Podobnie można poradzić sobie w przypadku montażu zbiornika bezpośrednio pod ciągami komunikacyjnymi, jednak tutaj niezbędne jest również zastosowanie zbrojonej płyty betonowej.

Pamiętajmy, że każda sytuacja jest inna i nie ma złotego środka, który można zastosować bez względu na sytuację. Dlatego też zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy ustalą optymalne rozwiązanie i podejmą decyzję czy w danym miejscu jest w ogóle możliwy montaż oczyszczalni – niekiedy (w sporadycznych przypadkach) jest to niestety niemożliwe.

montaż szamba plastikowego - szybciej i taniej

Szamba plastikowe, które są naszą specjalnością, spełniają oczekiwania użytkowników nie tylko dzięki swojej szczelności i trwałości, ale również łatwości montażu. Już sam fakt, że można przeprowadzić ten proces samodzielnie wiele mówi – montaż nie należy do skomplikowanych i nie trzeba posiadać fachowej wiedzy, aby działania te zakończyły się powodzeniem. Z czego to wynika? Przede wszystkim z lekkości zbiorników bezodpływowych, dzięki której nie ma większego problemu z ich transportowaniem i przenoszeniem.

usługi specjalistów

Chociaż możliwe jest samodzielne zamontowanie zbiornika bezodpływowego, polecamy Państwu skorzystanie z usług specjalistów. Oczywiście do każdego zestawu otrzymujecie instrukcję, zgodnie z którą możecie wykonać wszelkie prace dokładnie i stworzyć odpowiedni system oczyszczania ścieków, jednak najpewniejsze jest postawienie na fachowców, którzy dzięki doświadczeniu, odpowiednim narzędziom oraz wiedzy są w stanie zrealizować zlecenie szybko i skutecznie, niezależnie od warunków. Doradzimy, zapewnimy transport wybranego produktu w ustalone miejsce i przeprowadzimy wszelkie prace – kompleksowo, terminowo i skutecznie.Masz pytanie dotyczące montażu? Nie wszystko jest dla Ciebie jasne? Chcesz skorzystać z naszej oferty?
Zadzwoń - 512 331 516 lub napisz - biuro@producentszamb.pl. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie!

MS SYSTEM
42-310 Żarki
ul. Leśniowska 85

tel. 512 331 516
tel. 504 058 814

Top