kontakt

siedziba firmy

MS SYSTEM
42-310 Żarki
ul. Leśniowska 85
NIP: 5771329166

telefony

tel. 512 331 516
tel. 504 058 814

płatności

Numer Konta Bankowego:
ING w Myszkowie
26 1050 1168 1000 0092 2507 1092

formularz kontaktowy

Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza wprowadź poprawnie dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. W przypadku nie wprowadzenia danych wysłanie wiadomości przy pomocy formularza nie będzie możliwe.

Podane przez Ciebie dane mogą stanowić Twoje Dane Osobowe. Administratorem Danych Osobowych jest MS SYSTEM Marek Szczepanek ul. Leśniowska 85, 42-310 Żarki NIP 5771329166, adres poczty elektronicznej: biuro@producentszamb.pl, numer telefonu kontaktowego (+48) 504 058 814.

Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Twoje Dane Osobowe możemy również udostępnić podmiotom, które współpracują z nami w realizowaniu naszych usług, czyli takim które świadczą: usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, księgowo-finansowe oraz prawne.

Twoje Dane Osobowe możemy także przekazać organom publicznym, które przeciwdziałają oszustom i nadużyciom na wyraźny ich wniosek określony przepisami prawa.

Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci prawa w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych. W każdym czasie masz prawo do:

  • dostępu w tym uzyskania kopii Danych Osobowych;
  • żądania sprostowania Danych Osobowych;
  • żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych;
  • usunięcia Danych Osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich Danych Osobowych znajdziesz w Polityce Zachowania Prywatności (RODO).
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na: biuro@producentszamb.pl.

MS SYSTEM
42-310 Żarki
ul. Leśniowska 85

tel. 512 331 516
tel. 504 058 814

Top