faq

Nie mam dostępu do sieci kanalizacyjnej. Co zrobić w takiej sytuacji?

Niedostatecznie rozbudowana sieć kanalizacyjna w naszym kraju sprawia, że nie każdy budynek może zostać do niej podłączony. Gdy nie ma więc możliwości skorzystania z tego, najprostszego notabene sposobu, należy poszukać alternatywy. Sposobami zastępczymi są oczywiście przydomowa oczyszczalnia ścieków oraz szambo, dzięki którym mamy możliwość skutecznego pozbycia się szkodliwych substancji.

Pierwsza opcja to oczyszczalnia, która jest rozwiązaniem dla osób ceniących sobie komfort użytkowania i brak konieczności przeprowadzania regularnych prac konserwacyjnych. Oczyszczalnie bowiem opróżnia się raz na dwa lata, a w przypadku szamba należy robić to co 2 tygodnie. Oczywiście wszystko ma tutaj swoje dobre i złe strony – inwestorów odstrasza często koszt oczyszczalni, który jest wyższy niż w przypadku montażu zwykłych zbiorników na ścieki. Niekiedy na przeszkodzie w budowie oczyszczalni stoją także niekorzystne warunki gruntowe.

Drugim rozwiązaniem jest wspomniane szambo, które cieszy się ogromną popularnością ze względu na niski koszt zakupu i montażu, co idzie w parze ze skutecznością w gromadzeniu ścieków. Bezodpływowe zbiorniki nie sprawiają takich kłopotów w montażu, ponieważ do ich instalacji nie wymagana jest tak duża ilość miejsca jak w przypadku oczyszczalni. Nasza firma oferuje zbiorniki plastikowe – szczelne i wytrzymałe, z których nieczystości nie będą wydostawały się na zewnątrz.

Czy to pewna inwestycja?

Oczywiście – współczesne oczyszczalnie i szamba to rozwiązania tworzone na bazie najlepszych materiałów i technologii, dzięki czemu są wytrzymałe, odporne na duże obciążenia i funkcjonalne, sprawdzając się praktycznie na każdej powierzchni. Doskonała trwałość idzie z prostotą montażu i, w większości przypadków, brakiem konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, dzięki czemu z rozwiązań tych może skorzystać praktycznie każdy. Przydomowe oczyszczalnie i szamba są rozwiązaniami, które wzajemnie się uzupełniają i gdy np. nie ma możliwości wybudowania w danym miejscu oczyszczalni, istnieje duże prawdopodobieństwo, że możliwe będzie skorzystanie z bezodpływowego zbiornika.

A co z kosztami? W tym wypadku inwestor również nie będzie zawiedziony – najmniejsze pod względem pojemności szamba, zbiorniki na deszczówkę i gnojowicę to koszt 1400 zł netto, a w przypadku oczyszczalni najprostszy zestaw przeznaczony dla obiektu zamieszkałego przez 2-4 osoby to koszt 2400 zł netto. Oczywiście należy do tego doliczyć koszt montażu, jednak warto zwrócić uwagę, że w przypadku szamb plastikowych może się on odbywać samodzielnie – w oparciu o dostarczoną przez producenta instrukcję.

Jakie są przeciwwskazania przed budową szamba lub oczyszczalni?

Okazuje się, że nie ma wielu przeciwwskazań – kwestie formalne zazwyczaj nie stanowią problemu, podobnie jak warunki gruntowe. Wysoka jakość wykonania szamb, ich odporność na obciążenia oraz trwałość sprawia, że mogą być montowane również w przypadku niekorzystnych warunkach gruntowych i przy wysokim poziomie wód gruntowych – w tym drugim przypadku należy zadbać o to, aby dreny znajdowały się co najmniej 1,5 m nad poziomem wód, a w drenażu albo studzience należy zamontować pompę, by ścieki nie dopływały do niego grawitacyjnie. Rozwiązaniem może być również oczyszczalnia z filtrem gruntowo-korzeniowym.

Problemem w budowie oczyszczalni może być niewielka powierzchnia działki – w takiej sytuacji konieczne jest skorzystanie z szamba.

UWAGA – systemu nie należy budować na terenach okresowo zalewowych.

Jak dużą muszę mieć działkę?

W przypadku budowy szamba nie ma większych przeciwwskazań – zbiornik bezodpływowy można zazwyczaj zamontować nawet na niewielkiej działce. Inaczej wygląda sytuacja z oczyszczalnią, kiedy to niezbędne są rozległe, płaskie tereny, na których można zastosować oczyszczalnię z pełnym drenażem. W przypadku zbyt małej powierzchni nie będzie możliwości ułożenia drenażu o odpowiedniej długości i tym samym niemożliwe będzie skuteczne oczyszczanie ścieków. Warto zapoznać się z rozpiską odległości, jakie należy zachować umiejscawiając oczyszczalnię, co pozwoli ustalić czy wielkość naszej działki jest wystarczająca:

  • 30 m od studni do najbliżej położonej nitki drenażu,
  • 15 m od studni do osadnika,
  • 3 m od budynku,
  • 2 m od granicy działki,
  • 3 m od drzew i dużych krzewów,
  • 1,5 m od rurociągów i gazociągów,
  • 0,8 m od kabli energetycznych,
  • 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.
Gdzie zamontować szambo?

Chociaż szambo zajmuje mniej miejsca niż oczyszczalnia, również w jego przypadku należy zadbać o odpowiednie odległości. Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na to, by wyloty z wentylacji znajdowały się co najmniej 5 m od budynku, 2 m od granicy działki, chodnika czy ulicy, a także 15 m od studni w wodą pitną.

Dlaczego szambo plastikowe?

Do niedawna największą popularnością cieszyły się zbiorniki betonowe, jednak od jakiegoś czasu są one zdominowane przez te, wykonane z tkanin poliestrowo-szklanych oraz tkanin żywicznych. Szamba plastikowe są lżejsze, a co za tym idzie łatwiejsze w transporcie i montażu, posiadają jednorodną strukturę i, w przypadku prawidłowej instalacji, są odporne i funkcjonalne przez bardzo długi czas. Ponadto problemu nie stanowi ich opróżnianie, mogą zostać zamontowane praktycznie na każdej działce, bez względu na jej powierzchnię czy warunki gruntowe, a także są ekologiczne. Inwestując w nie, użytkownik nie ryzykuje powstania nieszczelności czy uszkodzenia zbiornika w wyniku działania substancji chemicznych.

Jak duże powinno być szambo?

Wielkość i pojemność szamba są uzależnione od ilości ścieków, jaka się w nim znajdzie, a co za tym idzie – od przyzwyczajeń i nawyków domowników. Istotna jest również ich liczba, bowiem im więcej osób tworzy gospodarstwo domowe, tym produkowane jest więcej ścieków. Zakłada się, że przeciętnie człowiek zużywa 120-150 litrów wody, w związku z czym 3-osobowa rodzina potrzebować będzie zbiornika co najmniej na 5000 litrów (przy założeniu, że opróżniamy go raz na dwa tygodnie). Dokonując wyboru, zawsze warto wykonać stosowne obliczenia i wybrać szambo większe niż wartość, którą uzyskaliśmy – dla komfortu i bezpieczeństwa.

Jakie pozwolenia są mi niezbędne, by zamontować szambo lub oczyszczalnię?

W przypadku szamba nie trzeba żadnych formalności, o ile jego miejsce zostało zaznaczone na planie zagospodarowania działki. W przeciwnym razie plan budowy należy zgłosić w starostwie powiatowym na 30 dni przed startem prac. Oczywiście wystarczy samo zgłoszenie – jakiekolwiek pozwolenie na budowę nie jest wymagane.

Podobnie jest w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków, ale tylko w przypadku, gdy jej wydajność nie przekracza 7,5 m³/dobę. Oczywiście otrzymanie pozytywnej decyzji jest również uzależnione od tego, czy grunty spełniają określone warunki i czy np. na danym terenie gmina nie planuje wybudowania sieci kanalizacyjnej.

Gmina buduje kanalizację, ja już mam przydomową oczyszczalnię – czy muszę podłączyć się do sieci?

Jeżeli gmina planuje budowę sieci kanalizacyjnej na terenie obejmującym naszą działkę, nie ma możliwości budowy szamba i oczyszczalni. A co w sytuacji, gdy posiadamy już działającą oczyszczalnię, a plany budowy sieci weszły właśnie w życie? Mamy taką możliwość, ale nie jest to nasz obowiązek, w związku z czym możemy w dalszym ciągu użytkować własną oczyszczalnię.

UWAGA – inaczej jest w przypadku posiadaczy szamb – oni mają obowiązek podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Co zrobić z nieużywanym zbiornikiem na szambo?

Po podłączeniu budynku do sieci kanalizacyjnej można znaleźć zastosowanie dla szamba, które przestało być użyteczne – po odpowiedniej dezynfekcji może ono służyć jako zbiornik na deszczówkę, a w przypadku naszych rozwiązań – można poddać je procesowi recyklingu. Koniecznie należy pamiętać o tym, aby zbiornik odpowiednio wyczyścić i zdezynfekować, bowiem gromadzące się w nim toksyczne substancje są bardzo niebezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego!

Po co mi zbiornik na deszczówkę i czy to opłacalne?

Oczywiście – dzięki gromadzeniu wody deszczowej możemy oszczędzić tysiące litrów wody i wykorzystywać ją do mycia samochodu czy podlewania roślin w porze suchej.

UWAGA – woda taka jest niezdatna do użytku.

MS SYSTEM
42-310 Żarki
ul. Leśniowska 85

tel. 512 331 516
tel. 504 058 814

Top