eksploatacja oczyszczalni biologicznej

użytkowanie bilogicznej oczyszczalni ścieków

Choć oczyszczalnie tego typu są w pełni zautomatyzowane i nie wymagają wielkiej uwagi użytkownika, istnieje kilka kwestii, na które należy zwrócić uwagę, aby użytkowanie systemu było skuteczne i satysfakcjonujące przez lata. Oto najważniejsze z nich.

  • Najistotniejszym obowiązkiem właściciela jest regularne usuwanie osadu , który gromadzi się w oczyszczalni. Sugerujemy przeprowadzanie tego działania raz lub dwa razy w roku – częstotliwość jest zależna od tego, jakie rozwiązania technologiczne są zastosowane w danym systemie.

  • Mimo, że nie ma konieczności używania środków chemicznych do oczyszczania ścieków, bowiem urządzenie wykorzystuje do tego celu złoża biologiczne, raz na jakiś czas (w większości przypadków co miesiąc) należy zastosować specjalistyczne preparaty , które są mieszanką odpowiednio wyselekcjonowanych szczepów bakterii. Przyspiesza to proces rozkładu ścieków. Jak stosować? Zgodnie z wytycznymi producenta – najczęściej poprzez wsypanie odpowiedniej ilości środka do toalety lub zlewu.

  • Wielu użytkowników oczyszczalni martwi piana pojawiająca się na powierzchni cieczy w początkowym okresie pracy urządzenia. Jest to naturalny proces, będący wynikiem tworzenia się na złożu biologicznym kultur bakterii – po kilku tygodniach piana znika samoczynnie, w związku z czym nie należy przeprowadzać jakichkolwiek działań mających na celu jej usunięcie.

  • Jeżeli chcemy, by oczyszczalnia pracowała w pełni efektywnie i by jej praca nie była niczym zakłócona, unikajmy wlewania do zlewu czy toalety środków agresywnych chemicznie , które posiadają działanie bakteriobójcze. Dotyczy to między innymi wybielaczy, rozpuszczalników oraz paliw. Nie zalecamy również dostarczania do oczyszczalni wód opadowych oraz skroplin z pieców centralnego ogrzewania.

  • W przypadku oczyszczalni biologicznych nie ma konieczności korzystania z izolacji termicznej, ponieważ procesy, jakie dokonują się w oczyszczalni powodują, że nie jest ona zagrożona zamarznięciem nawet podczas najniższych temperatur.

  • Niezalecane jest opróżnianie komory złoża biologicznego – może to doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji z własnej winy, w związku z czym naprawa nie będzie objęta gwarancją. Ponadto wszelkie działania dotyczące ustawień działania systemu (przestawianie ustawień sterownika czasowego, przestawiania zaworów w rozdzielaczu powietrza itp.) powinny być konsultowane z serwisem.

  • Wielu naszych Klientów przed podjęciem decyzji dotyczącej inwestycji w oczyszczalnię przydomową obawia się hałasów i nieprzyjemnych zapachów. Nie ma jednak obaw – co prawda pracująca dmuchawa emituje pewne dźwięki, jednak są one mało dokuczliwe, a gdy oczyszczalnia jest odpowiednio daleko od budynku – całkowicie niesłyszalne. Jeżeli system działa prawidłowo, nie ma również problemów z nieprzyjemnymi zapachami.

  • Zachować niezbędne środki bezpieczeństwa – nie wchodzić do zbiornika, mocować jego dekiel za pomocą śrub, wypompowywać zawartość tylko przy wykorzystaniu wozu asenizacyjnego i w przypadku prac konserwacyjnych stosować odpowiednią odzież ochronną. Pamiętajmy, że ścieki stanowią zagrożenie dla zdrowia, dlatego unikajmy bezpośredniego kontaktu z nimi!

MS SYSTEM
42-310 Żarki
ul. Leśniowska 85

tel. 512 331 516
tel. 504 058 814

Top