jakich formalności należy dopełnić?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba nie wymaga od inwestora wielu kwestii formalnych, choć niekiedy zdarzają się wyjątki od tej reguły. Ze względu na dużą liczbę zapytań i wątpliwości naszych Klientów, a także osób zainteresowanych tematem, postanowiliśmy dokładnie wyjaśnić Państwu kwestię formalności, dokumentów, który należy złożyć i wszelkich kroków, jakie należy postawić, by móc wybudować oczyszczalnię ścieków lub szambo – wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy do lektury.

przydomowe oczyszczalnie ścieków

Pozwolenie na budowę - NIE JEST WTMAGANE

Jest to zapisane w art. 29, ust. 1, pkt 3 Prawa budowlanego. Pozwolenie na budowę nie jest wymagane, gdy:

 • budujemy oczyszczalnię, która posiada wydajność mniejszą niż 7,5 m3/dobę,
 • budujemy oczyszczalnię i będziemy odprowadzać oczyszczone ścieki do wód lub do ziemi, a ich ilość nie będzie przekraczać 5 m3/dobę (pozwolenie wodnoprawne).

Co więcej, nie musimy tracić czasu na uzyskiwanie decyzji dotyczącej warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, co jest dużym udogodnieniem dla osób chcących wybudować oczyszczalnię ścieków.

W przypadku szamb oczywiście również nie jest wymagane pozwolenie na ich budowę.

Zgłoszenie eksploatacji i budowy oczyszzalni - OBOWIĄZKOWE

Brak pozwolenia na budowę nie oznacza, że możemy rozpocząć budowę w każdym miejscu i momencie, bez wiedzy właściwych organów. Pamiętajmy, że oczyszczalnie są urządzeniami mającymi znaczący wpływ na środowisko i niewłaściwe ich użytkowanie może doprowadzić do degradacji naturalnych terenów. W związku z tym niezbędne będzie nam zgłoszenie eksploatacji w okresie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem prac - zgłoszenia dokonujemy u wójta, burmistrza lub prezydenta. W większości przypadków decyzja, która ma miejsce w ciągu tych 30 dni, nie wnosi żadnych dodatkowych wymogów czy warunków, które należy spełnić w zakresie budowy lub eksploatacji oczyszczalni, jednak jako inwestorzy powinniśmy być gotowi na taką ewentualność.

UWAGA – niezgłoszenie budowy oczyszczalni naraża nas na wysoką grzywnę.

Równie istotne jest zgłoszenie budowlane – podobnie jak w przypadku eksploatacyjnego – na 30 dni przed rozpoczęciem prac. Zgłoszenia dokonuje się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Jeżeli w okresie tym nie otrzymamy informacji o sprzeciwie, możemy rozpocząć budowę i w ciągu 14 dni zgłosić ten fakt do Starosty.

UWAGA – po zgłoszeniu budowy i nieotrzymaniu sprzeciwu, musi się ona rozpocząć w ciągu 2 lat (od terminu rozpoczęcia).

niezbędne dokumenty

 • Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni:
  • wniosek z informacją o przepustowości oczyszczalni nie większej niż 5 m3/dobę i wykorzystywaniu jej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego;

  • certyfikat otrzymywany od producenta oczyszczalni, w którym informuje on o tym, że jego urządzenie spełnia wszelkie wymagania jeżeli chodzi o jakość odprowadzanych, oczyszczonych ścieków;

  • mapka sytuacyjno-wysokościowa, na której zaznaczymy lokalizacje oczyszczalni.

 • Zgłoszenie budowlane:
  • mapka sytuacyjno-wysokościowa, którą otrzymamy w Wydziale Geodezji w Starostwie – na niej musimy zaznaczyć dokładne umiejscowienie podłączenia rury łączącej budynek z oczyszczalnią i studnią, a także wszelkie odległości, jakie dzielić będą oczyszczalnię od poszczególnych elementów działki. W tym miejscu warto pamiętać o wytycznych, które należy przestrzegać:

   • 30 m od studni do najbliżej położonej nitki drenażu,
   • 15 m od studni do osadnika,
   • 3 m od budynku,
   • 2 m od granicy działki,
   • 3 m od drzew i dużych krzewów,
   • 1,5 m od rurociągów i gazociągów,
   • 0,8 m od kabli energetycznych,
   • 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych;
  • druk zgłoszenia budowy, który otrzymujemy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa;

  • oświadczenie o prawie własności do działki, również do uzyskania w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa;

  • dokumentacja techniczna urządzenia, która zostanie Państwu przekazana przez producenta urządzenia, u którego zaopatrujecie się w rozwiązanie.

szamba

Pozwolenie na budowę - NIE JEST WYMAGANE

Jeszcze do 28.06.2015 roku konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę zbiornika bezodpływowego na terenie działki. W tej chwili nie ma już takiego obowiązku – wystarczy samo zgłoszenie, by móc zamontować szambo o pojemności do 10 m³.

Aby zgłosić budowę zbiornika bezodpływowego, niezbędne będą odpowiednie dokumenty, takie jak:

 • wniosek, w którym znajdą się szczegóły dotyczące przeprowadzanych prac oraz termin, w jakim chcecie Państwo rozpocząć prace;
 • oświadczenie o prawie własności do działki;
 • szkic, na którym naniesiona zostanie lokalizacja szamba;

W przypadku zgłoszenia o budowę szamba również należy pamiętać o tym, aby odpowiednio zlokalizować zbiornik. Odległości, jakie trzeba zachować:

 • 5 m od budynku,
 • 2 m od granicy działki, chodnika czy ulicy,
 • 15 m od studni w wodą pitną.

W przypadku projektu budowy nowego domu, ujmujemy w nim szambo i nie musimy martwić się o inne formalności.

Jak więc widać procedury w tym wypadku nie są skomplikowane, dzięki czemu inwestorzy mogą skupić się na wyborze odpowiedniego rozwiązania i budowie. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania albo powyższe informacje nie rozwiały w stu procentach Waszych wątpliwości – zachęcamy do kontaktu.

MS SYSTEM
42-310 Żarki
ul. Leśniowska 85

tel. 512 331 516
tel. 504 058 814

Top